Privatlivs politik

Efter d. 25. maj 2018 træder EUs nye persondataforordning (GDPR) der træder i kraft

GDPR har dette hovedformål:
1. At du ved præcis, hvilke data/oplysninger, en virksomhed har registreret om dig
2. At du ved hvad de pågældende data bliver brugt til
3. At du kan få dine data slettet/udleveret (med mindre anden lov modsiger det)
4. At du skal give samtykke, hvis dine oplysninger bliver videregivet til andre parter, eller hvis data skal bruges til andre formål, end det de oprindeligt blev indsamlet til

DERFOR skal vi gøre dig opmærksom på, hvilke data/oplysninger vi har om dig - og hvad de bliver brugt til.

Følgende registrerer vi:
Dit navn, dit/dine barns/børns navne og fødselsdag/e, adresse, telefonnummer og mail (oplyses på mail ved indmeldelse)

Disse data bruges alene til:
-Kommunikation via mail, fx nyhedsbreve
-Oplyse kommunen om dit barns/dine børns medlemsskab af foreningen og derigennem søge om aktivitetstilskud (for at kunne få tilskud skal medlemmerne bo i Lejre kommune, derfor adressen).

Disse informationer bliver ikke givet videre eller brugt til andet med mindre du er blevet spurgt og skriftligt har givet samtykke.
Disse informationer opbevares på en pc med password. Efter indmeldelse pr. mail bliver dine data slettet fra mailserveren, ligeså snart de er overført. Når du skriftligt melder dig ud, eller hvis du ikke fornyer dit medlemsskab inden tidsfristen, bliver alle dine data slettet.

ved spørgsmål: hjemmeborn.lejre@gmail.com

Foreningen for Hjemmepassede Børn, Lejre