Foreningen for hjemmepassede børn, Lejre


Vigtig information fra bestyrelsen!

Corona situationen


Kære alle, som I ved har vores forening et ansvar i forhold til hele tiden at tilpasse os de gældende Corona-retningslinjer. Vi i bestyrelsen prøver løbende at finde en måde vi kan mødes om hyggelige og inspirerende oplevelser, mens vi stadig overholder de aktuelle retningslinjer. Det betyder dog, at det er svært for os at tilbyde et fast program og planlægge aktiviteter hen over den kommende vintersæson. Derfor planlægger vi en måned af gangen og tilpasser os løbende den aktuelle situation.


Til nye interesserede er det derfor svært for os at give et indblik i hvad foreningen kan tilbyde den kommende tid. Man er selvfølgelig velkommen til at henvende sig til os som ny interesseret, men vi kan desværre ikke give nogle løfter om præcis hvordan den kommende tid i foreningen vil blive struktureret.
 
Foreningens formål er at skabe kontinuerlige relationer mellem børn og voksne, der hjemmepasser og via fælles aktiviteter skabe trivsel og glæde.
 
 
Vi afholder faste ugentlige aktiviteter, der foregår i Hvalsø og Kirke Hyllinge, samt ture ud i det blå

Målgruppe

Børn 1-6 år
Børnene er medlemmer

Antal medlemmer

96 børn
Der kommer mellem 20 og 45 hver gang

Hvem kommer

Hjemmepassede børn, forældre og bedsteforældre.

Faste aktiveter

Grundet de ekstraordinære omstændigheder har vi valgt at planlægge den næste måned frem, fremfor at lave en mere fast plan for efterår 2020/forår 2021.


Legestue

Legestuen er midlertidigt aflyst grundet Covid-19 til vi kan finde lokaler igen.

Motorik og bevægelsesleg

Hvalsø hallen bruges i øjeblikket som test- og vaccinationscenter.

Når det bliver muligt, vil vi igen tilbyde hal.

Samling og fællessang

Dette er midlertidigt på pause, men genoptages så snart en ansvarsperson er fundet.

Er du interesseret? Så skriv os en mail på hjemmeborn.lejre@gmail.com - alle er velkomne til at tage denne tjans!

Tur-dag

I øjeblikket tager vi på tur ca. en gang om måneden. Da vi er en forening må vi mødes op til 50 personer, men vi er stadig underlagt corona-restriktioner som gør det vanskeligt at afholde turene oftere.

Info, tid og sted vil blive oplyst i facebook-gruppen.


Har du en fantastisk idé til noget vi skal lave i Foreningen for Hjemmepassede Børn, Lejre? Er du villig til at hjælpe med at stå for den? Så skriv til os på mailen, så finder vi ud af det i fælleskab.


Særarrangementer

Der er p.t. ingen planlagte særarrangementer

Historier fra vores ture og arrangementer

Om os

Vi går op i at alle føler sig godt tilpas og velkommen, både børn og voksne.

Vi forsøger at finde på aktiviteter og arrangementer der udvikler og underholder både børn og forældre.
Vi håber alle medlemmer vil tage aktiv del i foreningens virke, ved at involvere sig og komme med input og gode ideer, så foreningen forbliver et dejligt samlingspunkt. Og ved at svinge kosten eller sætte kaffe over :-)

Vi tilbyder et netværk med stor viden om hjemmepasning børn og det er let at komme i dialog om de store valg i en familie, der ønsker at indrette sig anden måde end hvad samfundet lægger op til.

Desuden er foreningen en god platform til at mødes og lave private legeaftaler og flere af medlemmerne laver interne aftaler hvor de passer hinandens børn lejlighedsvis, så det er muligt for forældrene at arbejde deltid i perioder, eller følge studie.

Vi har en flad struktur, med en beslutningsdygtig bestyrelse, der er repræsenteret i hverdagen.
Vi går op i lokalmiljøet og har et tæt samarbejde med Hvalsø bibliotek, hvor vi løbende afholder fælles arrangementer. Desuden samarbejder vi med musikskolen, hallen og tager på ture i lokalmiljøet.

Når foreningen byder på mad og drikke, vil denne så vidt muligt være økologisk.

Der er altid kaffe (sponsoreret af biblioteket) og te i legestuen.

Hvad er en frivillig forening?

En frivillig forening er en sammenslutning omkring et formål - for os er det fællesskabet om vores børn. At det er en frivillig forening betyder, at selvom der er en bestyrelse, så er denne frivillig og ubetalt. Alt hvad der foregår i foreningen er planlagt, arrangeret og afholdt af en frivillig. Styrken ved dette er, at hvis der er noget du gerne vil have foreningen til at lave, så er du velkommen til at melde dig som tovholder. Du skal blot involvere bestyrelsen inden, så hjælpes vi ad med at føre idéen ud i livet.

På samme måde, så er skemaet for foreningen ikke fast. Nogle gange har vi kræfter som elsker at arrangere ture ud i naturen, andre gange har vi masser af kræfter som arrangerer indendørs-leg og krea.

Bliv medlem

Foreningen skifter til et familiemedlemskab fra 1. Juni 2021.

Medlemskontingent for et år er 300 kr, 150 for søskende.

Kontingentet inkluderer alle aktiviteter. I visse tilfælde kan der blive opkrævet deltagerbetaling på særarrangementer.

Vil du besøge os inden du melder dine børn ind, skal dette ske på en besøgsdag.
Medlemmer behøver ikke bo i Lejre kommune.

Indmeldelse
send en mail til hjemmeborn.lejre@gmail.com med "nyt medlemskab" i emnefeltet med følgende oplysninger:
· Dit barns navn
· Dit barns fødselsdato
· Dit barns adresse, inklusiv postnummer
· Dit navn
· Din mailadresse

Svar i øvrigt på disse spørgsmål, hvis du ikke har gjort det i forbindelse med en besøgsdag.

  • Barn/børns navne og alder
  • Hvor længe har I tænkt jer at hjemmepasse?
  • Hvorfor ønsker I at blive en del af foreningen?

Betaling

Bedes indbetales over Mobile Pay på 5 5454 3

- Noter dit barns navn ved betalingen.

Bemærk at I IKKE er medlemmer før betalingen er modtaget.

 

Vil du besøge os?

I fremtiden vil det igen være muligt at besøge os, men indtil videre er besøgsdagen desværre aflyst grundet forsamlingsforbuddet.

Kontakt

Vi bliver glade for alle henvendelser - både ris, ros, forslag til arrangementer og selvfølgelig nye medlemskaber!

Relevant information

Julie - Forperson
Nellie - Kasserer

Medlemmer:
Mette, Johanne og Camilla

Suppleanter:
Anna Thea og Iben

Her er vi

Hvalsø bibliotek, Skolevej 12,
4330 Hvalsø

Hvalsø Hallen, Hal 2, Skolevej 5,
4330 Hvalsø

Sagnlandet, Lejre
Slangealleen 2, 4320 Lejre
Foreningen for Hjemmepassede Børn, Lejre
lockinfo-circleenvelopefilefile-textfacebook-officialuseruserslayers