Foreningen for hjemmepassede børn, Lejre
Henover sommeren mødes vi i Sagnlandet fremfor på biblioteket. Vi håber alle vil være med til at sørge for, at anbefalingerne om afstand, hygiejne og antal samlede overholdes. Se evt. mere info i den lukkede facebookgruppe mht. til tidspunkter og aktiviteter.
 
Foreningens formål er at skabe kontinuerlige relationer mellem børn og voksne, der hjemmepasser og via fælles aktiviteter skabe trivsel og glæde.
 
 
Vi afholder faste ugentlige aktiviteter, der foregår i Hvalsø og Kirke Hyllinge, samt ture ud i det blå

Målgruppe

Børn 1-6 år
Børnene er medlemmer

Antal medlemmer

96 børn
Der kommer mellem 20 og 45 hver gang

Hvem kommer

Hjemmepassede børn, forældre og bedsteforældre.

Faste aktiveter

Dette er vores vanlige aktiviteter. De er for øjeblikket sat på pause grundet Corona-udbruddet, men vi håber at kunne vende tilbage med et lignende skema til efteråret eller i 2021.


Legestue

 Tirsdage kl. 9:00-13:00 på Hvalsø Bibliotek
Onsdage på Kirke kl. 10:00 - 13:00 på Kirke Hyllinge Bibliotek

Der vil blive afholdt åben legestue den første tirsdag i hver måned. Kom og kig! Nye vil få en rundvisning og få at vide hvordan vi bruger lokalerne og de tilhørende fasciliteter.

Motorik og bevægelsesleg

Mandage kl. 9:30-12.00 i Hvalsø Hallen, Hal 2 

Vi bygger sjove baner, rutsjer og hujer og leger og danser!

Alle hjælper med at sætte op og med at ryde op igen bagefter.

Samling og fællessang


Fra november 2019 og frem vil Camilla afholde storbørnsgruppe hver tirsdag. Her vil større børn få mulighed for at øve sig i at sidde og modtage undervisning, hygge med skole-agtige opgaver og lære lidt om bogstaver og tal igennem leg og støtte.

Arrangementet er først og fremmest for børn over 3 som er motiverede og gerne vil være med.

Krea


Hver anden tirsdag 10:15 -11.30 vil der være mulighed for at være kreative sammen i legestuen.

 
Arrangementet bliver slået op i facebook gruppen søndagen før, så I kan se om det er noget der har interesse. 

De først ankomne på biblioteket sætter kaffe over - vi bruger køkkenet til venstre for indgangen.
Alle hjælper med at rydde op inden de går - også selvom man går tidligt, kan man altid lægge bolde/bøger/sandting/farver væk.
Bleer skiftes på toilettet.

Fødselsdage sidste tirsdag i hver måned vil vi fejre de børn som har haft fødselsdag siden sidst. Her vil blive delt rosiner ud og sunget. Hvis dit barn gerne vil synges for, så husk at gøre bestyrelsen opmærksom på det, enten i legestuen eller på Facebook.

Særarrangementer

Der er p.t. ingen planlagte særarrangementer

Historier fra vores ture og arrangementer

Om os

Vi går op i at alle føler sig godt tilpas og velkommen, både børn og voksne.

Vi forsøger at finde på aktiviteter og arrangementer der udvikler og underholder både børn og forældre.
Vi håber alle medlemmer vil tage aktiv del i foreningens virke, ved at involvere sig og komme med input og gode ideer, så foreningen forbliver et dejligt samlingspunkt. Og ved at svinge kosten eller sætte kaffe over :-)

Vi tilbyder et netværk med stor viden om hjemmepasning børn og det er let at komme i dialog om de store valg i en familie, der ønsker at indrette sig anden måde end hvad samfundet lægger op til.

Desuden er foreningen en god platform til at mødes og lave private legeaftaler og flere af medlemmerne laver interne aftaler hvor de passer hinandens børn lejlighedsvis, så det er muligt for forældrene at arbejde deltid i perioder, eller følge studie.

Vi har en flad struktur, med en beslutningsdygtig bestyrelse, der er repræsenteret i hverdagen.
Vi går op i lokalmiljøet og har et tæt og godt samarbejde med Hvalsø bibliotek, hvor vi løbende afholder fælles arrangementer. Desuden samarbejder vi med musikskolen, hallen og tager på ture i lokalmiljøet.

Når foreningen byder på mad og drikke, vil denne så vidt muligt være økologisk.

Der er altid kaffe (sponsoreret af biblioteket) og te i legestuen. 

Bliv medlem

Det er børnene der er medlemmer.

Medlemskontingent for et år er 300 kr. gældende fra indbetalingsdatoen. Der er halv pris for søskende.
Kontingentet inkluderer alle aktiviteter. I særlige tilfælde kan der blive opkrævet deltagerbetaling på særarrangementer.

Vil du besøge os inden du melder dine børn ind, skal dette ske på en besøgsdag.
Medlemmer behøver ikke bo i Lejre kommune.

Indmeldelse
send en mail til hjemmeborn.lejre@gmail.com med følgende oplysninger:
· Dit barns navn
· Dit barns fødselsdato
· Dit barns adresse, inklusiv postnummer
· Dit navn
· Din mailadresse

Svar i øvrigt på disse spørgsmål, hvis du ikke har gjort det i forbindelse med en besøgsdag.

  • Barn/børns navne og alder

  • Hvor længe har I tænkt jer at hjemmepasse?

  • Hvorfor ønsker I at blive en del af foreningen?

Betaling

Bedes indbetales over Mobile Pay på 5 5454 3 

- Noter dit barns navn ved betalingen.

Bemærk at barnet IKKE er medlem før betalingen er modtaget.

 

Vil du besøge os?

I øjeblikket er det lidt omstændigt at besøge os, da vi mødes i Sagnlandet, Lejre over sommeren. Hvis I alligevel gerne vil besøge os, er I velkomne til at komme i Sagnlandet på egen regning og finde os. Alternativt kan I vente til sommeren er forbi og tingene forhåbentligt bliver mere normale og vi kan mødes til leg og bedre kan få hilst på hinanden.

Hvis du overvejer at melde dine børn ind, kan I komme og se hvordan legestuen foregår en tirsdag på en af vores besøgsdage. De ligger altid i starten af måneden. Introen foregår altid fra klokken 10:00.
tilmeld dig næste besøgsdag over en mail, hvori du besvarer følgende spørgsmål:
  • Barn/børns navne og alder
  • Hvor længe har I tænkt jer at hjemmepasse?
  • Hvorfor ønsker I at blive en del af foreningen?
Det er ikke muligt at komme uden tilmelding eller på andre tidspunkter. Det er helt i orden at have børn som sover i slynge eller udenfor, hvis det er lige i det tidsrum der soves lur.

Kontakt

Vi bliver glade for alle henvendelsern - både ris, ros, forslag til arrangementer og selvfølgelig nye medlemskaber!

Relevant information

Julie - Forperson
Nellie - Kasserer

Medlemmer:
Mette, Johanne og Camilla

Suppleanter:
Anna Thea og Iben

Her er vi

Hvalsø bibliotek, Skolevej 12,
4330 Hvalsø

Hvalsø Hallen, Hal 2 og 3, Skolevej 5,
4330 Hvalsø

Kirke Hyllinge Bibliotek
Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge
Foreningen for Hjemmepassede Børn, Lejre
lockinfo-circleenvelopefilefile-textfacebook-officialuseruserslayers