Foreningen for hjemmepassede børn, Lejre
Foreningens formål er at skabe kontinuerlige relationer mellem børn og voksne, der hjemmepasser og via fælles aktiviteter skabe trivsel og glæde.
 
 
Vi afholder faste ugentlige aktiviteter, der foregår i Hvalsø og Kirke Hyllinge, samt ture ud i det blå

Målgruppe

Børn 0-6 år
Børnene er medlemmer

Antal medlemmer

82 børn
Der kommer mellem 20 og 45 hver gang

Hvem kommer

Børn, forældre og bedsteforældre.
Helt og delvist hjemmepassede børn

Faste aktiveter

Alle faste ugentlige aktiviteter foregår i Hvalsø tæt ved stationen, aktiviteter er for medlemmer af foreningen men det er muligt at have et par prøvegange.

Legestue

 Tirsdage kl. 9:00-13:00 på Hvalsø Bibliotek
Onsdage på Kirke kl. 10:00 - 13:00 på Kirke Hyllinge Bibliotek

Der vil blive afholdt åben legestue den første tirsdag i hver måned. Kom og kig! Nye vil få en rundvisning og få at vide hvordan vi bruger lokalerne og de tilhørende fasciliteter.

Motorik og bevægelsesleg

Mandage kl. 9:30-12.00 i Hvalsø Hallen, Hal 2 

Vi bygger sjove baner, rutsjer og hujer og leger og danser!

Alle hjælper med at sætte op og med at ryde op igen bagefter.

Samling og fællessang


Fra november 2019 og frem vil Camilla afholde storbørnsgruppe hver tirsdag. Her vil større børn få mulighed for at øve sig i at sidde og modtage undervisning, hygge med skole-agtige opgaver og lære lidt om bogstaver og tal igennem leg og støtte.

Arrangementet er først og fremmest for børn over 3 som er motiverede og gerne vil være med.

Krea


Hver anden tirsdag 10:15 -11.30 vil der være mulighed for at være kreative sammen i legestuen.

 
Arrangementet bliver slået op i facebook gruppen søndagen før, så I kan se om det er noget der har interesse. 

De først ankomne på biblioteket sætter kaffe over - vi bruger køkkenet til venstre for indgangen.
Alle hjælper med at rydde op inden de går - også selvom man går tidligt, kan man altid lægge bolde/bøger/sandting/farver væk.
Bleer skiftes på toilettet.

Fødselsdage sidste tirsdag i hver måned vil vi fejre de børn som har haft fødselsdag siden sidst. Her vil blive delt rosiner ud og sunget. Hvis dit barn gerne vil synges for, så husk at gøre bestyrelsen opmærksom på det, enten i legestuen eller på Facebook.

Særarrangementer

 • tors
  28
  nov
  2019

  Andelsbyen Nyvang

  10:00 - 13:00Nyvangs Allé 4, 4300 Holbæk

  Vi tager på det hyggelige julemarked i Andelslandsbyen i Holbæk.

  Foreningen giver entre til 1 voksen. Børn i alderen 0-7 år er gratis

   

  Læs mere om andelsbyen her

Historier fra vores ture og arrangementer

Om os

Vi går op i at alle føler sig godt tilpas og velkommen, både børn og voksne.

Vi forsøger at finde på aktiviteter og arrangementer der udvikler og underholder både børn og forældre.
Vi håber alle medlemmer vil tage aktiv del i foreningens virke, ved at involvere sig og komme med input og gode ideer, så foreningen forbliver et dejligt samlingspunkt. Og ved at svinge kosten eller sætte kaffe over :-)

Vi tilbyder et netværk med stor viden om hjemmepasning børn og det er let at komme i dialog om de store valg i en familie, der ønsker at indrette sig anden måde end hvad samfundet lægger op til.

Desuden er foreningen en god platform til at mødes og lave private legeaftaler og flere af medlemmerne laver interne aftaler hvor de passer hinandens børn lejlighedsvis, så det er muligt for forældrene at arbejde deltid i perioder, eller følge studie.

Vi har en flad struktur, med en beslutningsdygtig bestyrelse, der er repræsenteret i hverdagen.
Vi går op i lokalmiljøet og har et tæt og godt samarbejde med Hvalsø bibliotek, hvor vi løbende afholder fælles arrangementer. Desuden samarbejder vi med musikskolen, hallen og tager på ture i lokalmiljøet.

Når foreningen byder på mad og drikke, vil denne så vidt muligt være økologisk.

Der er altid kaffe (sponsoreret af biblioteket) og te i legestuen. 

Har du spørgsmål, så kom endelig og spørg. 


Kom på besøg!

Hvis du overvejer at melde dine børn ind, kan I komme på besøg på en af vores besøgsdage. De ligger altid i starten af måneden (se listen herunder) lav gerne en aftale med os over mail eller facebook. Introen foregår altid fra 10:00 - 10:30.

Det er ikke muligt at komme på besøg udenfor besøgsdagene, da vi værner om vores børn og mener de har ret til en stabil hverdag uden for mange nye ansigter at tage stilling til.

Besøgsdage i 2019

Oktober, uge 41
    - mandag d. 7. i Hvalsø hallen
    - tirsdag d. 8. på Hvalsø bibliotek
    - onsdag d. 9. på Kirke Hyllinge bibliotek

November, uge 45
    - mandag d. 4. i Hvalsø hallen
    - tirsdag d. 5. på Hvalsø bibliotek
    - onsdag d. 6. på Kirke Hyllinge bibliotek

December, uge 49
    - mandag d. 2. i Hvalsø hallen
    - tirsdag d. 3. på Hvalsø bibliotek
    - onsdag d. 4. på Kirke Hyllinge bibliotek

Bliv medlem

Det er børnene der er medlemmer.

Medlemskontingent for et år er 300 kr. gældende fra indbetalingsdatoen. Der er halv pris for søskende.
Kontingentet inkluderer alle aktiviteter. I særlige tilfælde kan der blive opkrævet deltagerbetaling på særarrangementer.

Vil du besøge os inden du melder dine børn ind, skal dette ske på en besøgsdag.
Medlemmer behøver ikke bo i Lejre kommune.

Indmeldelse
send en mail til hjemmeborn.lejre@gmail.com med følgende oplysninger:
· Dit barns navn
· Dit barns fødselsdato
· Dit barns adresse, inklusiv postnummer
· Dit navn
· Din mailadresse

Betaling

Bedes indbetales over Mobile Pay på 5 5454 3 

- Noter dit barns navn ved betalingen.

Bemærk at barnet IKKE er medlem før betalingen er modtaget.

Kontakt

Vi bliver glade for alle henvendelsern - både ris, ros, forslag til arrangementer og selvfølgelig nye medlemskaber!

Relevant information

Julie - Forperson
Nellie - Kasserer

Medlemmer:
Mette, Johanne og Camilla

Suppleanter:
Anna Thea og Iben

Her er vi

Hvalsø bibliotek, Skolevej 12,
4330 Hvalsø

Hvalsø Hallen, Hal 2 og 3, Skolevej 5,
4330 Hvalsø

Kirke Hyllinge Bibliotek
Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge
Passer du dine børn hjemme?
Er du på barsel?
Ønsker du at forlænge tiden derhjemme?
SÅ KOM OG VÆR MED!
lockinfo-circleenvelopefilefile-textfacebook-officialuseruserslayers